ANIOŁ MIŁOSIERDZIA

Aniołem Miłości może być podmioty, które wspierają nasze projekty regularnymi wpłatami kwot pieniężnych od 150 złotych miesięcznie lub jednorazowo wspomogły naszą działalność kwotą powyżej 5000 złotych. Lista Aniołów miłości będzie publikowana co roku na naszej stronie! Aniołowie Miłości otrzymują dyplomy, zdjęcia i pamiątki z naszych Akcji jako wyraz uznania za okazaną wielkoduszność. W ramach szczególnego wyróżnienia, informacje o darczyńcy zostaną umieszczone na naszych koszulkach.